Het inleveren van gekochte kaartjes is niet meer mogelijk.

Het bestuur van de Doarpskrite Makkum en ook gedeeltelijk de organisatie van Makkum 75 jaar vrij / Sherry Brandy kan geen aanvragen meer in behandeling nemen.

Wij willen een ieder die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dit project heel hartelijk danken voor alle inzet.

Ook voor alle mensen die in grote getalen kaarten hebben gekocht om Sherry Brandy te bezoeken (bijna 1500!) willen wij enorm bedanken voor het vertrouwen en uw geduld.

Mochten er toch nog vragen zijn, stel die dan gerust via doarpskritemakkum@gmail.com

Met theatrale groet,
Bestuur Doarpskrite Makkum